Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.max-pol.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.max-pol.pl jest prowadzony przez firmę:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy MAX-POL

Czesław Kowalczuk
Części do maszyn przetwórstwa spożywczego.

adres siedziby firmy
ul. Kilińskiego 47, 68-200 Żary

kontakt telefoniczny


tel. 68 362 02 87

tel. kom. +48 606 882 874

kontakt e-mail

poczta@max-pol.pl

adres www

www.max-pol.pl


3. Adres do korespondencji:

MAX-POL
Części do maszyn przetwórstwa spożywczego.

adres siedziby firmy
ul. Kilińskiego 47, 68-200 Żary

kontakt telefoniczny
tel. 68 362 02 87
tel. 68 362 02 88
tel. kom. +48 606 882 874


kontakt e-mail
poczta@max-pol.pl

adres www
www.max-pol.plZakup w sklepie internetowym www.max-pol.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Z.P.U.H MAX-POL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Z.P.U.H MAX-POL zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.max-pol.pl/sklep są podane w złotych polskich i nie zawierają VAT (ceny netto).

 

8. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep www.max-pol.pl/sklep zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

9.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.max-pol.pl/sklep, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.max-pol.pl/sklep  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, max-pol.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi www.max-pol.pl/sklep.

 

III. Zasady płatności

 

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: - imię i nazwisko albo firmę Klienta, - numer Zamówienia. 

 

IV. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie świadomie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia danych oraz wniesienie żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

V. Postanowienia końcowe

1.Sprzedający ma prawo odmówienia przyjęcia zamówienia, jeżeli klient wcześniej nie spełnił swojego zobowiązania do odbioru towaru i zapłacenia ceny kupna lub w inny sposób naruszył warunki handlowe sprzedającego lub zalega z płatnością na rzecz sprzedającego.

2.Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna (zamówienia zobowiązującego) jeżeli realizacja stanie się niemożliwa a nie uzgodni z klientem innego sposobu realizacji. Jeżeli kupujący zapłacił za zamówiony towar z góry, sprzedający zwróci mu całą sumę najpóźniej bezzwłocznie po doręczeniu pisemnego odstąpienia od umowy.

3.Firma Z.P.U.H MAX-POL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia, zapisania lub wczytania strony internetowej sklepu internetowego do komputera użytkownika, ewentualnie za złe działanie lub niedostępność tej strony. Z tego względu są niedopuszczalne jakiekolwiek rekompensaty za szkody i nie będą one egzekwowane.